Hoe werken wij?

U meldt een klacht bij buurtbemiddeling. Deze klacht wordt telefonisch met u en de coördinator besproken en vervolgens uitgezet bij twee bemiddelaars. Zij nemen dan z.s.m. contact op met u en horen bij u thuis uw verhaal aan. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek gaan de bemiddelaars wel/niet naar de veroorzaker. Als de veroorzaker ook in gesprek wil met u dan wordt er een bemiddelingsgesprek geregeld op neutraal terrein (b.v. buurthuis). Na dit bemiddelingsgesprek kunnen er afspraken gemaakt worden. Er vindt altijd telefonische nazorg plaats

Uitgebreid:

Fase 1

U meldt een klacht bij de coördinator van Buurtbemiddeling. Dat kan via de telefoon, email of deze website. De coördinator beoordeelt aan de hand van het eerste contact met u of de klacht geschikt is voor bemiddeling (zie kopje Welke conflicten worden wel/niet bemiddelt?).

Fase 2

Als de klacht geschikt is wordt er met u contact opgenomen door een vrijwillige bemiddelaar met als doel om een afspraak te maken. Dan komen altijd 2 bemiddelaars bij u op bezoek en horen uw klacht aan. De uitkomst van dit gesprek bepaalt welke stappen er dan volgen. Wellicht bent u genoeg op weg geholpen om uw buren nog eens aan te spreken maar dan op een andere manier dan u eerder heeft gedaan. Of u wilt bedenktijd, of u wilt wel graag in gesprek met de buren. Ditzelfde team gaat dan ook op bezoek bij de partij die de klacht veroorzaakt om ook dit verhaal aan te horen.

Fase 3

Vervolgens kan, bij bereidheid van beide partijen, op neutraal terrein (zie kopje Waar gebeurt zoiets?) een bemiddelingsgesprek plaatsvinden onder leiding van dezelfde twee bemiddelaars. In dat gesprek worden wensen voor verbetering geuit. Mogelijk worden deze concrete verbeteringsafspraken op papier vastgelegd en door beide partijen ondertekend. Dit is een keus van de bewoners.

Fase 4

Na een afgesproken periode nemen de bemiddelaars nog eenmaal contact op met beide partijen om te horen hoe de stand van zaken is.

De uitgangspunten zijn:

Buurtbemiddelaars trekken geen partij en geven ook geen oordeel.
Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers.
Er wordt toegewerkt naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.
De buren of buurtgenoten zijn zelf verantwoordelijk voor het (oplossen van het) conflict.
De buurtbemiddelaars ondersteunen hierbij beide partijen.
Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.
Buurtbemiddeling is gratis.
De coördinator kan ook conflicten doorverwezen krijgen van b.v. de politie of woningbouwcorporaties.

In dat geval zal dat gemeld worden bij het eerste telefonische contact met de buurtbewoner (fase 2).

Als een conflict niet geschikt blijkt voor buurtbemiddeling, dan kan er door de coördinator doorverwezen worden naar een geschikte instantie (zie kopje Welke conflicten worden wel/niet bemiddelt?).

‘De hond van de buren jankt de hele dag.’