Ruim 100 x ingezet

Per jaar worden er meer dan 100 meldingen gedaan. Hieruit mag geconcludeerd worden dat buurtbemiddeling goed gevonden wordt door de bewoners van Velsen. Het project buurtbemiddeling werpt haar vruchten af: Ongeveer een derde van de meldingen is geslaagd. Met geslaagd wordt onder andere bedoeld dat beide partijen elkaar gehoord hebben en dat er afspraken zijn gemaakt.

Angst voor escalatie

Bij éénderde gebeurt dat niet. Vaak heeft dat te maken met het feit dat één van de partijen geen bemiddelingsgesprek wil. Dit kan weer te maken hebben met angst voor escalatie of geen vertrouwen hebben in een goede afloop van de zaak.

Uiteraard zullen de bemiddelaars er alles aan doen om zo’n sfeer te creëren dat alle partijen zich veilig voelen om een bemiddelingsgesprek aan te gaan.

De resterende meldingen hebben een divers karakter; sommige meldingen “zitten in de wacht”. Zo’n melding is aangemeld, maar de klacht is verdwenen, of het is rustig. Deze melding wordt pas weer opgepakt als dat nodig is. De bewoner zal dit dan aangeven.

Ook verhuizen er mensen die een melding hebben gedaan of problemen lossen zich vanzelf op.