Wel of niet bemiddelbaar?

Vreemde geuren, overhangende bomen, pesterijen en intimidatie, overlast van huisdieren, harde muziek, rommel in het trappenhuis of galerij. Dit zijn allemaal voorbeelden van overlast.

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich wel en op welke niet?

Wel:

 • ruzies tussen buren of wijkbewoners;
 • individuele klachten;
 • conflicten die zijn verwezen door onder meer politie en woningbouwcorporaties;
 • conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn.

Niet:

 • conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie;
 • conflicten rond alcohol- en drugsverslaving;
 • crisissituaties;
 • conflicten binnen één familie;
 • verticale conflicten: bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer, tussen huisbaas en bewoner;
 • als de zaak al bij een rechter of advocaat ligt;
 • langslepende uitgekauwde conflicten.

‘Ik word gek van die housedreun midden in de nacht.’