Wie bemiddelt?

De bemiddelaars zijn mensen als u en ik.

Bij ieder conflict stelt de coördinator van buurtbemiddeling een team van twee vrijwilligers samen. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, in welke buurt het speelt en welke achtergronden de partijen hebben.

We werken met een gevarieerd gezelschap aan vrijwilligers, afkomstig uit alle buurten van Velsen met uiteenlopende (culturele) achtergronden en van verschillende leeftijden.

De bemiddelaars

Een aantal goed getrainde vrijwilligers bemiddelt in huis- tuin- en keukenconflicten tussen buren. Zij spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan de praat te krijgen en hen samen tot een oplossing te laten komen.

Alle vrijwilligers volgen een intensieve training voordat zij aan de slag gaan.

Alle vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht.

Daarnaast:

 • kiezen geen partij
 • luisteren met respect
 • onderzoeken wensen, belangen, en gevoelens van mensen bij het conflict
 • helpen medebewoners om zelf een oplossing te vinden
  houden alles vertrouwelijk.

Wat daarnaast belangrijk is, zij:

 • zijn vrijwilligers
 • wonen zelf in de buurt
 • vormen samen een team
 • krijgen een training (6 dagdelen)
 • zijn gecertificeerd
 • bemiddelen altijd met z’n tweeën
 • vormen als team een afspiegeling van de buurtbevolking
 • krijgen professionele ondersteuning.

‘Je denkt toch niet dat ik met die aso aan tafel ga??’

Ja, dat horen wij vaak van mensen die zich bij ons melden.

Het mooie is, is dat dat ook niet altijd hoeft. Soms heeft de melder genoeg aan één gesprek met alleen de bemiddelaars. Kan hij/zij op weg worden geholpen om de buren nog eens aan te spreken maar dan op een andere manier. Het wel aangaan van een bemiddelingsgesprek met de buren is slechts één van de uitkomsten van het eerste gesprek. En dat betekent soms even door de zure appel heen bijten of je trots even opzij zetten.

Waarom doen die mensen dat?

Omdat woongenot voor iedereen heel belangrijk is. Je voelt je gewoon lekkerder in en om je huis als je een normaal contact hebt met je buren. En Buurtbemiddeling kan daarin helpen. Hoe het allemaal exact in elkaar zit, kun je op deze website lezen.